Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ämnen för utbildning på forskarnivå

Vid Malmö universitet är det fakulteterna som ansvarar för forskarutbildningen. För vidare information om respektive forskningsämne, se:

Odontologi
Odontologi

Biomedicinsk vetenskap  
Biomedicinsk vetenskap                     

Hälsa, vård och välfärd
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
Socialt arbete

Idrottsvetenskap
Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora

Utbildningsvetenskap
Pedagogik
Historia och historiedidaktik
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Svenska med didaktisk inriktning 

Kultur och samhälle
Internationell migration och etniska relationer (IMER)
Global politik
Urbana studier
Medie- och kommunikationsvetenskap
Interaktionsdesign

Teknik och samhälle
Datavetenskap

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg