Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning på forskarnivå

Vill du bli doktorand?

För dig som vill fortsätta dina studier efter master- eller magisterexamen finns möjlighet att gå vidare till utbildning på forskarnivå. Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) och avslutas med en doktorsexamen. Efter två år (120 högskolepoäng) kan en licentiatexamen avläggas. 

Lediga doktorandtjänster

Här hittar du lediga doktorandutlysningar vid Malmö universitet

Hur blir du doktorand?

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du samtidigt anställs som doktorand. Det innebär att du måste söka och få en ledig anställning för att bli antagen. Om det finns särskilda skäl kan annan finansiering accepteras. För att bli antagen krävs också grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som finns angiven i den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.
Antagning till utbildning på forskarnivå

Att vara doktorand

Utbildning på forskarnivå bedrivs inom fem fakulteter vid Malmö universitet. Examenstillstånd innehas inom sju områden omfattande 15 forskningsämnen. Forskningen bedrivs antingen inom fakultetens område eller genom samarbeten över fakultetsgränserna. Vid Malmö universitet finns cirka 200 aktiva doktorander representerade vid universitetets alla områden.
Det är fakulteterna som ansvarar för utbildningen på forskarnivå.
Ämnen för utbildning på forskarnivå  

I utbildningen på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingen, en kursdel. Vad kursdelen ska innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet. Specifika kurser som ska ingå i utbildningen kommer du överens om med dina handledare. Malmö universitet erbjuder flera universitetsgemensamma kurser på forskarnivå, som tillsammans omfattar 22 hp. Kurserna avser att uppfylla vissa av de nationella examensmålen för utbildning på forskarnivå och är i första hand avsedda för doktorander som är aktiva vid Malmö universitet.
Forskarutbildningskurser  

För doktorsexamen krävs att du dels har skrivit och muntligen försvarat en vetenskaplig doktorsavhandling och dels har klarat av de kursmoment som anges i den allmänna studieplanen för det forskarutbildningsämne som du är antagen till. Avhandlingen ska motsvara minst 120 högskolepoäng och kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi.
Examen och disputation

Utbildning på forskarnivå leder till en karriär som forskare/lärare vid universitet och högskolor, men kan även leda till en karriär utanför akademien.

 


 

Doktorandsupporten vid Malmö högskola

Doktorandsupporten

Senast uppdaterad av Michael Gustafson