Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

STUNDA: Att undersöka upplevelser av situationell otrygghet genom smarta telefoner bland unga vuxna i Malmö

Kontaktperson: Alexander Engström
Ansvarig: Marie Torstensson Levander
Medarbetare: Karl Kronkvist
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2018-04-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi
Ämne: Samhällsvetenskap

Med hjälp av mobilapplikationen STUNDA genomförs nu en studie om otrygghet bland studenter på Malmö universitet. Appen har utvecklats vid Institutionen för Kriminologi och är framtagen för att undersöka upplevelser av otrygghet ur ett situationellt perspektiv.

 

STUNDA är ett forskningsprojekt om (o)trygghet som bedrivs vid institutionen för kriminologi vid Malmö universitet. Syftet med studien är att undersöka möjligheterna att samla information om (o)trygghet genom smarta telefoner men även att undersöka situationer där (o)trygghet upplevs. STUNDA (Situationell TrygghetsUNDersökningsApplikation) är även namnet på den mobilapplikation som används i projektet för att samla information om trygghetsupplevelser i olika situationer.

Titta gärna på våra instruktionsfilmer:

Kom igång med STUNDA

Hur du använder STUNDA

 

Fler sidor:

Senast uppdaterad av Magnus Jando