Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mötesportalen

Kontaktperson: Patrik Hall
Ansvarig: Patrik Hall
Finansiär: MAU
Tidsram: 2018-10-19 -- 2030-10-19
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle
Ämne: SamhällsvetenskapGå hit för att rapportera ditt möte: Mötesportalen!


Vi vet alldeles för lite om ett fenomen som många svenskar ägnar väldigt mycket tid åt – mötesfenomenet. Därför lanserar vi nu Mötesportalen!

Mötesportalen är en rapporteringstjänst där vi hoppas att du vill rapportera de möten du deltar i för att på så sätt öka kunskapen om svenska möten: Var förekommer de mest? Vilken typ av möten är vanligast? Hur många slags möten finns det egentligen? Finns det möten som förekommer i alla slags organisationer? Hur ser relationen mellan möten och dokument ut? Svaren på dessa frågor vet vi nästan ingenting om i nuläget, samtidigt som de troligen är mycket viktiga för att förstå svenskt arbets- och organisationsliv av idag. Vi är fullt medvetna om att kunskapsuppbyggnadsfasen är långsiktig – det kommer troligen ta några år innan det finns möjlighet att dra några trovärdiga slutsatser om svenska möten. Det långsiktiga målet är att lansera en global databas. Den version som läggs ut nu kan dock vara behäftad med ”barnsjukdomar” och vi planerar att den slutgiltiga versionen kommer framåt jul 2018.

Vad är då ett möte och hur vet jag att jag deltagit i ett möte? Vi lämnar denna fråga öppen till er. Ni som rapporterar får helt enkelt utgå från vad ni själva, alternativt omgivningen, betraktar som ett möte.

Jag som är ansvarig för Mötesportalen heter Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet (patrik.hall@mau.se). Idén till portalen har jag fått via ett forskningsprojekt om möten som jag bedrivit tillsammans med ett par sociologer vid Lunds universitet. Då insåg jag hur begränsad vår kunskap om möten faktiskt var. Till min hjälp har jag tills vidare Mats Fred, post doc vid Malmö universitet. Jag är dock ensam ansvarig för själva innehållet på sidan.

I enkäten finns några obligatoriska frågor. Den första är viktigast. Vi beräknar att det tar ca två minuter att lägga in en mötesrapport om du enbart besvarar de obligatoriska frågorna. Om du besvarar alla eller nästan alla frågor (vilket vi gärna ser att du gör) kan det ta ca fem minuter. Ett sätt att effektivisera rapporteringen är att ”samla” flera möten och rapportera dem på en gång, till exempel vid ett tillfälle i veckan eller i månaden.

Du har möjlighet att vara anonym, men vi ser helst att du rapporterar med namn för att undvika oseriös rapportering. På lång sikt tänker vi oss diverse utmärkelser – exempelvis årets mötesrapportör. 

Tack för din medverkan!

Patrik Hall

Senast uppdaterad av Magnus Jando