Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Youth and History – en uppföljning (pilot)

Contact person: Cecilia Axelsson Yngvéus
Responsible: Prof Andreas Körber and Hamburg universitet
Co-workers: David Rosenlund
Partner: Hamburg universitet
Funding: Malmö universitet
Timeframe: 2017-02-01 -- 2018-06-30
Faculty/Department: Faculty of Education and Society, [Missing text /mah/research/faculties/institutionenforsamhallekulturochidentitet for en]
Subject: Samhällsvetenskap

Projektet är en uppdatering och uppföljning av Youth and History-undersökningen från slutet av 1990-talet. Undersökningen omformas till en digital produkt och kommer att gå ut till närmare 1000 elever och lärare i olika europeiska länder under sommaren 2017. Uppföljningen är ett projekt i sig, men ingår också som en förstudie i en Horizon2020-ansökan – Adressing Troublesome Histories in European Education – ett samarbete mellan forskare från 19 universitet runt om i Europa.

Beskrivning på svenska

The project is an update and follow-up of the Youth and History-survey from the late 1990s. The survey is transformed into a digital product and will be sent out to approx. 1000 students and teachers around Europe in the summer of 2017. The follow-up is a project within itself, but is also a pilot in a Horizon2020-application – Adressing Troublesome Histories in Eouropean Education – which is a cooperation between researchers from 19 universities around Europe.

Senast uppdaterad av Magnus Jando