Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

ILA

Kontaktperson: Anna Seravalli
Ansvarig: Anna Seravalli
Samarbetspartner: VA SYD och RISE
Finansiär: Energimyndigheten
Tidsram: 2018-08-01 -- 2018-12-31
Forskningsplattform: MEDEA A Research Lab for Collaborative Media, Design, and Public Engagement
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Målet med projektet är att utveckla ett koncept och en organisatorisk modell för ett innovationslabb för avfallstjänster inom kommunala avfallsorganisationer. Labbet syftar till att utveckla nya tjänster för förebyggande av avfall samt främja organisatorisk lärande kring nya arbetsmetoder,

Description in English

The aim of the project is to develop a concept and organizational model for an innovation lab for waste handling service within a municipal organization. The lab aims at developing new services for waste prevention and to facilitate organizational learning about new ways of working.   

Senast uppdaterad av Magnus Jando