Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Victimisation among young people in the city of Malmö. Daily routines and consequences

Contact person: Marie Torstensson Levander
Responsible: Marie Torstensson Levander
Co-workers: Anna-Karin Ivert and Caroline Mellgren
Funding: Forte
Timeframe: 2018-01-01 -- 2020-12-31
Forskningsplattform: Rethinking Democracy:rd;People - Places and prevention
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Criminology

Adolescence is a period in young people's lives when they are increasingly spending more time alone in their neighbourhood but also outside the residential area, in more or less public places and in unstructured and unsupervised activities. This increases their encounters with criminogenic situations and the risk of victimisation. Furthermore, time spent in risky environments and activities are likely to vary between individuals, just as some are more likely to socialise and to be influenced by peers. It is also likely that the reactions to, and consequences of victimisation varies between individuals depending on individual characteristics and social circumstances.

The overall aim with the proposed project is to advance the knowledge about the role of exposure to different social environment and its interaction with personal characteristics and experiences for victimisation. Furthermore, we will explore the consequences of victimisation expressed as fear of crime and mental health problems. The study is based on data from the longitudinal project MINDS (The Malmö Individual and Neighbourhood Development Study) which follows a sample of 560 adolescents in Malmö from 2007 to 2014. The data concern, among other things, information on self-reported victimisation and mental health, and information on exposure to different social settings measured through a space-time time budget method, that give us information on the adolescents daily routines and activities. 

Beskrivning på svenska

Ungdomar rör sig i vardagen i olika sociala miljöer som alla påverkar deras utveckling och hälsa på olika sätt. Tonårsperioden är en tid i ungdomars liv då de i allt större utsträckning tillbringar mer tid på egen hand i sitt eget bostadsområde, samtidigt som de börjar röra sig mer i områden och i miljöer utanför bostadsområdet. Deras rutinaktiviteter förändras, man träffar nya vänner som bor i andra delar av staden och utvecklar nya intressen som innebär att mer tid tillbringas i stadskärnan, i mer eller mindre offentliga miljöer och i aktiviteter som i hög grad är ostrukturerade och utan tillsyn från vuxna.

Att risken för att utsättas för brott ökar när man tillbringar en stor del av sin tid i ostrukturerade och oövervakade aktiviteter har visat sig i tidigare forskning. Här finns givetvis individuella skillnader. Vissa ungdomar tillbringar mer tid i riskmiljöer och löper större risk att umgås och påverkas av kamrater eller andra personer med riskbeteenden. Det är också troligt att reaktionerna på, och konsekvenserna av, att utsättas för brott varierar mellan individer beroende på olika individuella egenskaper och sociala omständigheter.

I projektet vill vi öka kunskapen om de miljöer där ungdomar riskerar att utsättas för brott, både de bredare sociala kontexter (särskilt bostadsområdet) men framförallt de mindre, mer avgränsade, miljöer och rutinaktiviteter där de vistas i vardagen. Projektet baseras på data från det longitudinella projektet Malmöbarn/MINDS. Urvalet utgörs av 560 barn födda 1995 och data samlats in under perioden 2007-2014 (åldrarna 12-19 år). 

Senast uppdaterad av Magnus Jando