Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

The Robot as a Technocultural Icon (RoboIcons)

Contact person: Bojana Romic
Responsible: Bojana Romic
Funding: The Strategy Group for EU-Coordination, represented by Vinnova
Timeframe: 2019-08-01 -- 2021-07-31
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Arts and Communication
Subject: Tvärvetenskap
Webpage: http://forskning.mau.se/en/id/ac6931

The RoboIcons project examines a selection of robotic artworks as a means to investigate how artists invite people to imagine life with robots in the future. Amongst other forms of interactions and relationships that people will have with robots, there is a cultural one - which is the core focus of the RoboIcons project. Artworks tend to explore technological possibilities unconstrained by the instrumental and commercial demands of the industry. Using cultural theories by W.J.T Mitchell and Anne Balsamo, I will explore robotic art in two steps: first I will identify how each artwork looks at the robot as a cultural icon, and then I will examine how robots are set within a broader context of technological imagination.

Beskrivning på svenska

Projektet RoboIcons undersöker hur existerande robotkonstverk kan användas för att ge människor möjligheten att reflektera över och föreställa sig ett framtida liv tillsammans med robotar. Konstverk har en förmåga att belysa teknologiska möjligheter utan att begränsas av de instrumentella och kommersiella krav som finns inom industrin, och lämpar sig därför speciellt i detta sammanhang. Med utgångspunkt i teorier av W.J.T Mitchell och Anne Balsamo kommer projektet genomföras i två steg. I det första steget kommer projektet analysera den kulturella betydelsen av robotar framställda som konstverk. På grundval av denna analys utgörs det andra steget av an analys av vad robotkonstverk kan säga om människors förmåga att föreställa sig en ännu inte existerande framtid.

Senast uppdaterad av Magnus Jando