Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

The BioCapture Network - Smart Capture Phases for Proteomics, Glycomics and Biomarker Assays

Contact person: Börje Sellergren
Funding: EU under project number H2020-MSCA-ITN-2016 – 722171
Timeframe: 2016-11-01 -- 2020-10-31
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Biomedical Science
Webpage: http://biocapture.mah.se/

Partners: Malmö University (Coordinator), Sweden; University of Strathclyde, Glasgow, UK; Umeå University, Sweden; Federal Institute of Materials Research and Testing, BAM, Berlin, Germany; University of Southern Denmark, Odense, Denmark; University of Oslo, Norway; University of Copenhagen, Denmark; Linneaus University, Kalmar, Sweden; Proteome Science Co, London, UK; Lund University, Sweden; Biotage, Lund, Sweden; Cancer Research UK Manchester, UK; ReSynBio, Gauteng, South Africa; University of Pavia, Italy; Septech, Oslo, Norway.


BioCapture is a European Training Network (ETN) funded by the European Commission under the Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Action. 15 research groups, spread across 11 universities and institutes and 4 industrial partners in 6 different countries have come together to train a new generation of chemists/phycisists/biologists through an EU-wide PhD training network.

To find new and better ways to diagnose and treat cancer is one of the most pressing tasks for researchers today. The transformation from a normal cell into a malignant tumor cell is a multistage process, typically a progression where cells become gradually less susceptible to treatment. Early diagnosis where the cancer is still curable is therefore crucial. This emphasizes the need for sensitive, robust and affordable diagnostic tools that can sense the cellular state, commonly in the form of tumor specific protein markers, early in the process.

In this interdisciplinary project we will design high affinity responsive molecular capture materials targeting tumor specific markers. Molecularly imprinted polymers or “plastic antibodies” and other smart materials will be developed and used to detect and sense previously inaccessible tumor markers or to discover novel disease biomarkers.  The training program is aimed at developing a research-oriented, creative and innovative mindset while conveying crucial theoretical insight into the key topics. With a strong training focus onrobust and reproducible diagnostic and omics methods, innovative method hyphenations and meterology the BioCapture ESR cohort will fill a pronounced skills gap in European industry.

Beskrivning på svenska

Att hitta nya och bättre sätt att diagnostisera och behandla cancer är en av de mest angelägna uppgifter för forskare idag. Prognoserna för 2025 uppskattar en årlig ökning på 19,3 miljoner nya cancerfall i hela världen varav mer än hälften inträffar i låg- och medelinkomstländer. Omvandlingen från en normal cell till en malign tumörcell är en flerstegsprocess, typiskt en progression där cellerna blir gradvis mindre mottagliga för behandling. Tidig diagnos där cancern fortfarande kan botas är därför av avgörande betydelse. Detta understryker behovet av känsliga, robusta och prisvärda (särskilt för låginkomstländer) diagnostiska verktyg som kan känna av cellulära tillstånd, vanligen i form av tumörspecifika proteinmarkörer, tidigt i processen. I BioCapture kommer vi att ta upp detta behov och samtidigt utnyttja nya spännande molekylär capture-teknik med inriktning mot tumörspecifika markörer. Molekylärt avtryckta polymerer eller "plast antikroppar" och andra smarta material kommer att utvecklas och användas för att detektera tidigare otillgängliga tumörmarkörer eller för att upptäcka nya sjukdomsbiomarkörer. Genom att matcha 6 polymer/material - forskargrupper med 5 ledande molekylärbiologer och diagnostikinstitut och 4 medelstora företag har vi skapat en mycket tvärvetenskaplig forskningsutbildningsnätverk med ambitiösa vetenskapliga mål och ett attraktivt utbildningsprogram för 11 ESRs. Med ett starkt utbildningsfokus på robusta och reproducerbara diagnostiska och innovativ metoder för instrumentell analys och metodologi kommer BioCapture ESR kohorten att fylla ett stort behov av färdigheter i den europeiska industrin.

Senast uppdaterad av Magnus Jando