Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studier i boende och välfärd

Kontaktperson: Martin Grander
Medarbetare: Tapio Salonen, Linnéa Lindemann, Manne Mårtensson, Kim Roelofs, Karina Villacura, Erica Righard, Tina Gudrun Jensen, Mikaela Herbert, Stig Westerdahl, Rebecka Söderberg, Tove Samzelius, Morten Frisch och Matilda Sandberg
Finansiär: Formas, Allmännyttiga bostadsföretag i Malmö och Göteborg
Tidsram: 2019-01-01 -- 2023-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Bild på bostadshus

Studier i boende och välfärd (SBV) är en ämnesövergripande miljö för forskning som berör bostäder och boende i en samhällelig kontext präglad av konstant förändring. 

Frågor om bostaden och boendet har blivit allt mer påträngande i vår samtid. Bostäder är mer än byggnader och tak över huvudet. Boendet är intimt kopplat till frågor om identitet och välmående, men också individens framtidsmöjligheter – till exempel i fråga om tillgång till arbete och utbildning. Bostadsförsörjningen är därmed avgörande för ett samhälles utveckling i fråga om jämlik tillväxt och välfärd.

Samtidigt står samhället inför utmaningar kopplade till förändringar i demografin, ökade klyftor och segregation – utmaningar som blir centrala frågor för en socialt hållbar bostadsförsörjning idag och imorgon. 

SBV samlar ett antal forskningsprojekt och forskare från olika lärosäten och fakulteter. Målet är att skapa en stark forskningsmiljö som med olika perspektiv och ingångar belyser frågan om bostaden och boendet i ett föränderligt samhälle.

Medverkande forskare


Martin Grander - forskare, Institutionen för urbana studier (föreståndare)

Tapio Salonen - vicerektor och professor, Institionen för socialt arbete (styrgruppens ordförande)

Morten Frisch - forskningsassistent, Institutionen för socialt arbete

Tina Gudrun Jensen - forskare, Institutionen för globala politiska studier

Mikaela Herbert - doktorand, Institutionen för urbana studier

Linnéa Lindemann - doktorand, Institionen för socialt arbete

Manne Mårtensson - doktorand, Institionen för socialt arbete

Erica Righard - biträdande professor, Institutionen för socialt arbete

Kim Roelofs - doktorand, Institutionen för urbana studier 

Tove Samzelius - doktorand, Institutionen för socialt arbete

Matilda Sandberg - forskningsassistent, Institutionen för urbana studier

Rebecka Söderberg - doktorand, Institutionen för globala politiska studier 

Karina Villacura - doktorand, Institutionen för urbana studier 

Stig Westerdahl - professor, Institutionen för urbana studier

SBV_Höör

Några av de medverkande forskarna i Studier i boende och välfärd

Senast uppdaterad av Matilda Sandberg