Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studier i boende och välfärd

Kontaktperson: Martin Grander
Medarbetare: Tapio Salonen, Linnea Lindemann, Manne Mårtensson, Kim Roelofs, Karina Villacura, Erica Richard, Tina Gudrun Jensen, Mikaela Herbert, Stig Westerdahl, Klara Öberg och Rebecka Söderberg
Finansiär: Formas, Allmännyttiga bostadsföretag i Malmö och Göteborg
Tidsram: 2019-01-01 -- 2023-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Aktuellt

Forskningsprojekt och publikationer

Bild på bostadshus
Studier i boende och välfärd är en ämnesövergripande miljö för forskning som berör bostäder och boende i en samhällelig kontext präglad av konstant förändring. 

Frågor om bostaden och boendet har blivit allt mer påträngande i vår samtid. Bostäder är mer än byggnader och tak över huvudet. Boendet är intimt kopplat till frågor om identitet och välmående, men också individens framtidsmöjligheter – till exempel i fråga om tillgång till arbete och utbildning. Bostadsförsörjningen är därmed avgörande för ett samhälles utveckling i fråga om jämlik tillväxt och välfärd.

Samtidigt står samhället inför utmaningar kopplade av förändringar i demografin, ökade klyftor och segregation – utmaningar som blir centrala frågor för en socialt hållbar bostadsförsörjning idag och imorgon. 

SBV samlar ett antal forskningsprojekt och forskare från olika lärosäten och fakulteter. Målet är att skapa en stark forskningsmiljö som med olika perspektiv och ingångar belyser frågan om bostaden och boendet i ett föränderligt samhälle.

Medverkande forskare


Martin Grander - forskare, Institutionen för urbana studier (föreståndare)

Tapio Salonen - vicerektor och professor, Institionen för socialt arbete (styrgruppens ordförande)

Tina Gudrun Jensen - forskare, Institutionen för globala politiska studier

Mikaela Herbert - doktorand, Institutionen för urbana studier

Linnea Lindemann - doktorand, Institionen för socialt arbete

Manne Mårtensson - doktorand, Institionen för socialt arbete

Erica Righard - biträdande professor, Institutionen för socialt arbete

Kim Roelofs - doktorand, Institutionen för urbana studier 

Rebecka Söderberg - doktorand, Institutionen för globala politiska studier 

Carina Villacura - doktorand, Institutionen för urbana studier 

Stig Westerdahl - universitetslektor, Institutionen för urbana studier

Klara Öberg - postdoc, Institutionen för socialt arbete

SBV_Höör

Senast uppdaterad av Magnus Jando