Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stärkt tidigt stöd i samverkan – i ytterstaden

Kontaktperson: Per Germundsson
Ansvarig: Per Germundsson
Samarbetspartner: Socialförvaltningens avdelning för stadsövergripande sociala frågor, Stockholms stad
Finansiär: Socialnämnden i Stockholm stad, Socialförvaltningen
Tidsram: 2018-05-01 -- 2019-05-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

En ansökan om att stärka det tidiga tillgängliga stödet, skriven av Socialförvaltningen i Stockholm stad i samarbete med de sju ytterstadsområdena, har beviljats medel av Kommunstyrelsen. Det innebär en förstärkning av tjänster i ytterstadsförvaltningarna som ska arbeta med hembesöksprogram, föräldraskapsstödprogram och öppna förskolan. I arbetet ingår strategier för att tillgängliggöra stödet för alla familjer med barn i åldern 0-6 år. Ansökan är formulerad med utgångspunkt i det arbete som kommunen gör i en familjecentral och i samverkan med barn- och mödrahälsovården.

Malmö universitets uppdrag innebär följeforskning och processtöd vid samverkan i arbetet med att stärka det tidiga stödet i samverkan. I uppdraget ingår att genomföra mätningar av samverkansförutsättningar i de respektive stadsdelarna och att medverka i seminarier. Syftet med processtödet är att de involverade aktörerna utifrån aktuell forskning får en gemensam kunskapsbas kring samverkansprocessens grundläggande aspekter.

Senast uppdaterad av Magnus Jando