Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Socialpsykiatri som humanvetenskap och återhämtningsinriktat arbete

Kontaktperson: Magnus Englander
Medarbetare: Karin Ingvarsdotter
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2016-09-01 -- 2020-05-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Projektet Socialpsykiatri som humanvetenskap och återhämtningsinriktat arbete har som primärt syfte att undersöka återhämtning som detta uttrycker sig i en social kontext samt utifrån brukares levda erfarenhet. Resultatet av dessa studier är ämnat som utgångspunkt till teoretiska framsteg inom socialpsykiatrin som en humanvetenskap såväl som till grund för framställandet av pedagogiska träningsmetoder för professionella och universitetsstuderande. Projektet syftar även till att utveckla nya forskningsstrategier i ett metodologiskt- och vetenskapsteoretiskt arbete inom ramen för etnografiska- och fenomenologiska metoder. Projektet har redan resulterat i en kommande antologi (Socialpsykiatrins grunder).

Description in English

The research project Social Psychiatry as a Human Science and Recovery-Oriented Practice is set within the preliminary time-span 2016-2020. The main purpose is to make inquiries into the meaning of recovery as disclosed within the social context and first-person perspective of the persons suffering from mental illness. Findings are to serve as the foundation for theory development as well as training methods for students and professionals. The project also includes the effort of developing new qualitative research strategies grounded within the research traditions of ethnography and phenomenology. Findings are meant illuminate social psychiatry as a human science. This project has already resulted in a forthcoming book (in Swedish), Socialpsykiatrins grunder.

Senast uppdaterad av Magnus Jando