Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Social kognition och fenomenologisk psykiatri

Kontaktperson: Magnus Englander
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2016-09-01 -- 2020-05-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Projektet Social kognition och fenomenologisk psykiatri har som syfte att söka de fenomenologiska grunderna till huvudområdet socialpsykiatri. Ämnen inom fenomenologin såsom empati, transcendental intersubjektivitet, vi-intentionalitet, fenomenologisk reduktion undersöks i sin relation till kommunikation, professionella relationer, nosologi, diagnoser, intervjuer, etik, återhämtningsinriktat arbete, allt inom ramen för psykiatriskt arbete, socialt arbete och forskning. De första resultaten utgör grunderna för framtida kvalitativ humanvetenskaplig forskning samt utvecklandet av träningsmetoder för professionella. Projektet har redan resulterat i internationella artiklar samt en kommande antologi (Social Psychiatry: Phenomenological Foundations).

Description in English

The research project Social Cognition and Phenomenological Psychiatry is set within the preliminary time-span 2016-2020. The purpose is to make an inquiry into topics within phenomenology such as empathy, we-intentionality, transcendental intersubjectivity, horizonal intentionality, the phenomenological reduction and how such subject matters relate to interpersonal understanding, communication, the client/professional relationship, nosology, diagnosis, interviewing, ethics, recovery-oriented practice, all situated within the context of psychiatric practice and research. The project is an attempt at seeking the phenomenological foundations for a social psychiatry by instigating a collaboration between European phenomenological psychiatry, American phenomenological psychology, and social work. The initial results will lay the ground for human scientific studies as well as new training methods for professionals. This project has already resulted in international articles and a forthcoming book (Social Psychiatry: Phenomenological Foundations).

Senast uppdaterad av Magnus Jando