Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelse

Kontaktperson: Martin Berg
Ansvarig: Annie Rydström och Volvo Personvagnar AB
Medarbetare: : Vaike Fors, Högskolan i Halmstad, Robert Willim, Lunds universitet, Sarah Pink, RMIT University, Melbourne och postdoc (ej namngiven i dagsläget) vid Högskolan i Halmstad.
Samarbetspartner: Volvo Personvagnar AB
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2016-07-01 -- 2018-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Stora tekniska framsteg har gjort autonomt bilkörande (AD) till en praktisk verklighet, och har identifierats som något som kan vara värdefullt för samhället inom flera områden. Målet för detta projekt är att definiera en multidisciplinär forskningsmodell som kan användas för att identifiera användares förväntningar och erfarenheter av AD-bilar. Volvo Personvagnar kommer att börja testa AD bilar i trafiken med verkliga användare under 2017. Lite är dock känt om användarnas förväntningar på och upplevelser av AD, och publicerade studier som beskriver dessa förutsättningar är anmärkningsvärt få. Detta projekt avser att fylla denna kunskapslucka genom en innovativ tvärvetenskaplig studie som kombinerar fältoperativa test med design etnografi och experimentell testning.

Description in English

Significant advances in technology have made autonomous driving (AD) of vehicles a practical reality, and AD has a number of potential values to society. The core objective of this project is to define a multidisciplinary research model that can identify user expectations and experiences of AD-cars. Volvo Cars will start testing AD cars in public traffic with actual users during 2017. However, little is known about user expectations and experience relating to safety in AD, and published studies describing customer prerequisites are remarkably few. This project will address this gap in knowledge through an innovative interdisciplinary study that connects field operational testing design ethnography and experimental testing.

Senast uppdaterad av Magnus Jando