Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Serier and historiografi

Kontaktperson: Jakob Dittmar
Ansvarig: Jakob Dittmar
Samarbetspartner: : Ofer Ashkenazi, Hebrew University Jerusalem, Israel. Ofer Ashkenazi is the director of the Richard Koebner-Minerva Center for German History at the Hebrew University of Jerusalem.
Finansiär: Mau
Tidsram: 2019-03-07 -- 2019-07-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation

Projektet undersöker hur tecknade serier dokumenterar, interpreterar och diskuterar historiska situationer och utvecklingar, och hur lämpliga de är som källor i den historiografiska diskursen. Projektet undersöker även hur dokumentära serier fungerar och, utgående från det, hur identitetsdiskursen med fokus på kulturell tillhörighet och historia pågår i tecknade serier nuförtiden. Projektet reflekterar även över serier som vetenskapligt bidrag till akademisk forskning och dess diskurser.

Description in English

The project looks into ways in which comics document, interpret, and discuss stages and developments in history, and how suitable they can be as sources within the historiographic discourse. The project aims to understand better how documentation in comics is done. Based on these considerations, contemporary identity discourse in its negotiation of cultural belonging and aspects of history is looked into. Also, the project tries to understand better in how far individual comics can be considered academic contributions to (scientific) discourse – e.g. by reflected use of methods, materials, and ideas within a comics’ narration.

Senast uppdaterad av Magnus Jando