Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Segregation i Malmö – en kartläggning

Kontaktperson: Tapio Salonen
Ansvarig: Tapio Salonen
Medarbetare: Martin Grander och Markus Rasmusson
Finansiär: Malmö stad
Tidsram: 2018-01-01 -- 2018-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier, Institutionen för socialt arbete

Projektet syftar till att kartlägga segregationen i Malmö stad genom att ta fram en underlagsrapport bestående av uppgifter, den senaste statistiken och kartor. Uppdraget består av tre huvudsakliga delar: 1) utvecklingen av ett konceptuellt ramverk kring att förstå och mäta segregation, 2) den faktiska kartläggningen och 3) en sammanfattning inklusive visualisering av resultaten.

Description in English

The project aims at mapping segregation in the city of Malmö by developing a basis of data, statistics and maps. The assignment consists of three main parts: the development of a conceptual framework, the actual mapping of segregation and a summary including visualization of the results.

Senast uppdaterad av Magnus Jando