Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ridsport i Malmö
. En utvärdering av Malmö stads satsning på ridsporten

Kontaktperson: Susanna Hedenborg
Ansvarig: Susanna Hedenborg
Samarbetspartner: Malmö stad
Finansiär: Malmö stad
Tidsram: 2016-10-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap

Under år 2016 fick Malmö högskola i uppdrag att genomföra en utvärdering av Malmö stads ridsportsatsning genom analys av statistik samt intervjuer med företrädare för ryttarföreningar i staden. En viktig aspekt i utvärderingen var huruvida satsningen gjort ridsporten tillgänglig för fler. I detta fall är det barns och ungdomars aktiviteter som står i fokus, även om det kan vara värt att notera att ridsporten attraherar många vuxna.1

Description in English

 

During 2016, Malmö University was commissioned to carry out an evaluation of Malmö City's investment in equestrian sports through an analysis of statistics and interviews with representatives of equestrian associations in Malmö. An important aspect of the evaluation was whether the betting made the riding sport available to more. In this case, the activities of children and young people are the focus, although it may be worth noting that the racing sport attracts many adults.

Senast uppdaterad av Magnus Jando