Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård gällande individer med vårdkontakt som tagit sitt liv 2015. Delprojekt: Intervju med granskare av journal vid suicid.

Kontaktperson: Charlotta Sunnqvist
Ansvarig: Åsa Westrin, IKVL, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, Psykiatriforskning Skåne, Förvaltning Psykiatri och habilitering
Medarbetare: Karin Örmon, Nina Palmqvist Öberg och My Lindberg
Samarbetspartner: Ramprojektet bedrivs i samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet, Jönköping university, Örebro universitet, Karolinska institutet, Uppsala samt Umeå universitet och ingående Landsting och Regioner
Finansiär: Delprojektet: Malmö universitet
Tidsram: 2018-01-05 -- 2021-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Det här projektet är knutet till det nationella forskningsprojektet ”Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård gällande individer med vårdkontakt som tagit sitt liv 2015” Projektet kommer att behandla alla vårdkontakter inom psykiatrisk slutenvård och öppenvård, somatisk sluten och öppenvård samt primärvård de senaste två åren före suicid för män respektive kvinnor, för patienter med olika typer av psykiatriska sjukdomar, för patienter med eller utan somatiska sjukdomar och för patienter inom olika åldersgrupper.

I en delstudie avser vi att undersöka journalgranskarnas erfarenheter och upplevelser av att ha granskat patientjournaler hos patienter som avlidit genom suicid. Syftet är att beskriva vad de har erfarit när de dokumenterade den psykiatriska omvårdnaden samt vid granskning av icke-psykiatriska journaler. Vad framkom i journalerna från somatik och primärvård samt den psykiatriska omvårdnaden avseende eventuella tecken eller förlopp som hade kunnat indikera en förestående suicidal handling och som inte täcktes av journalgranskningsmallarna.

Description in English

This project is a retrospective review of medical records regarding individuals with health care contact who have taken their lives in Sweden during 2015. We will also after the review of medical records interview the reviewers’ experiences.

Senast uppdaterad av Magnus Jando