Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Research Informed Development of Health Care Education

Kontaktperson: Elisabeth Carlson
Ansvarig: Elisabeth Carlson
Medarbetare: Petri Gudmundsson, Malin Axelsson, Jenny Jakobsson, Christine Kumlien och Anna Dieden
Finansiär: Fakulteten för hälsa och samhälle
Tidsram: 2019-09-02 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för biomedicinsk vetenskap, Institutionen för vårdvetenskap

En jämlik tillgång till hälso- och sjukvårdens diagnostiska och vårdande resurser och minskade hälsoskillnader i befolkningen är nödvändiga för en hållbar social utveckling. Som svar på denna utmaning har teamarbete och samarbete mellan olika vårdgivare föreslagits som den viktigaste insatsen.

Dessa förmågor är dock inte intuitiva utan undervisningsformer där studenter kan utveckla kunskap och färdigheter för samarbete bör implementeras i utbildningarna samt beforskas och utvärderas i noggrant utformade och genomförda studier. Malmö universitetets strategi 2022 poängterar att strategier för undervisning såväl som ämnesinnehåll måste grundas på forskning. Detta innebär att högre utbildning, från grund- till doktorandnivå, ska uppfylla kriterier för vetenskaplig validitet, hög kvalitet och praktisk relevans.

Vi har därmed identifierat ett behov av ökat forskningssamarbete mellan våra institutioner för att utveckla undervisningsformer som är grundade i gedigen undervisningspraxis samt vetenskapligt förankrade. Projektet är därmed ett embryo till en möjlig framtida forskningsplattform omfattandes samtliga institutioner vid fakulteten.

Description in English

Creating conditions for equal access to diagnostic- and health care services and diminishing existing health differences in the population are important prerequisites for sustainable social development. In response to these challenges, team work and collaboration between health care providers has been suggested as the most important improvement.

Nonetheless, these abilities are not intuitive, but need to be practiced throughout health care education. Also, educational activities need to be designed to enhance the students´ ability to develop as competent professionals in a complex society that is rapidly changing and evolving. However, educational activities are often inadequately evaluated by means of carefully designed and executed studies. Malmö University´s Strategy 2022 stress that teaching practices have to be grounded in research. This implies that higher education should meet the criteria of scientific validity and not least practical relevance.

Thereby, we have identified the need for increased research collaboration across the departments by conducting high-quality research of educational models, and thus develop teaching strategies that are securely based in scientific evidence. The project is thus an embryo for a possible future research platform embracing all departments at the faculty.

Senast uppdaterad av Carolin Lind