Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

REVERT - Targeted therapy for advanced colorectal cancer patients

Contact person: Anette Gjörloff Wingren
Responsible: Anette Gjörloff Wingren
Partner: Italy (coordinator), Spain, Romania, Luxembourg, Germany
Funding: EU RIA (Research and Innovation Action)
Timeframe: 2020-01-01 -- 2023-12-31
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Biomedical Science
Subject: Medicin
Webpage: https://www.revert-project.eu/

The main objective of REVERT is to develop an improved and innovative model of combinatorial therapy –based on personalised medicine – that identifies the most efficient and cost-effective therapeutic intervention for patients with unresectable metastatic colorectal cancer (mCRC).The REVERT project will address the specific challenge of understanding at system level the pathophysiology of mCRC cancer in patients responding well or poorly to therapies, to design optimal strategies for mCRC treatment on a case by case basis, with the evaluation of combinational therapies and the modulation of therapeutic interventions depending on the patient’s individual characteristics.

Beskrivning på svenska

Huvudsyftet med REVERT är att utveckla förbättrad och innovativ kombinationsbehandling baserad på individnivå. Denna ska identifiera den mest effektiva och kostnadseffektiva behandlingen för patienter med metastaserande coloncancer (mCRC) som ej går att avlägsna med operation. REVERT antar utmaningen att bättre förstå utvecklingen av mCRC på patofysiologinivå i patienter som svarar väl eller inte alls på behandling, att designa optimala strategier för individuell behandling, och därmed kunna utvärdera kombinationsbehandling och därefter kunna modifiera denna så att den anpassas till varje patient för förbättrat resultat.

Senast uppdaterad av Hanna Svederborn