Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Quality certification of a property

Contact person: Gunnar Blomé
Responsible: Gunnar Blomé
Co-workers: Eva Öresjö and Hans Lind (KTH)
Partner: Malmö Stad, Fastighetsägarna Syd, MKB fastighets AB och Hyresgästföreningen
Funding: Länsförsäkringar
Timeframe: 2011-01-01 -- 2012-12-31
Research profile: Urbana studier
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Urban studies
Subject: Tvärvetenskap

This project’s aim is to analyze a new form of property certification. In 2008, Malmö municipality, Tenant association and Private property owners' association together established a new form of quality certification called “The new Malmö-model”. The basic purpose was to certify individual properties that fulfilled requested requirements. In recent years the housing market has changed and today there are several different types of owners represented. Serious landlords who are investing additional resources in operation and maintenance are not always favoured by the system.

This project will investigate landlord incentives and study consequences and possibilities of a potential property certification.

Beskrivning på svenska

Detta projekt syftar till att analysera en ny form av fastighetscertifiering som ämnar skapa incitament för seriös fastighetsförvaltning med hög kvalitet. I ett samarbete som inleddes år 2008 mellan Malmö stad, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd har certifieringen som går under namnet ”den nya Malmömodellen” växt fram och ger fastighetsägare möjlighet att certifiera enskilda fastigheter som uppnår efterfrågade kriterier om hög kvalitet. Bostadsmarknaden har de sista åren förändrats och idag finns det flera olika ägarperspektiv representerade på fastighetsmarknaden samtidigt som kunskapen är varierad. Seriösa fastighetsägare som satsar mer resurser på att klara av höga driftkostnader och nya investeringar synliggörs mindre samtidigt som incitament och regelverk inte räcker till för att slå ut mindre seriösa aktörer.

Projektet kommer att utvärdera de incitament som föreligger för fastighetsägare att certifiera fastigheter och om ett sådant system leder till tryggare boendemiljöer samt ekonomiska fördelar för olika parter.

Senast uppdaterad av Magnus Jando