Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Psykisk hälsa i arbetslivet – PIA-projektet

Kontaktperson: Malin Axelsson
Ansvarig: Malin Axelsson
Samarbetspartner: Göteborgs universitet och Folkhälsomyndigheten
Finansiär: Folkhälsomyndigheten
Tidsram: 2017-09-01 -- 2018-06-25
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Hemsida: http://forskning.mah.se/id/ad6596

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i den yrkesverksamma befolkningen. Förebyggande av psykisk ohälsa är en betydelsefull del av folkhälsoarbetet och i detta arbete är det angeläget att kunskapsbaserade och effektiva metoder används. Föreliggande projekt avser att kartlägga metoder som syftar till prevention av vanliga psykiska problem i arbetslivet.

Description in English

Mental ill health is common in the workplace. Therefore, the prevention of mental ill health is an important task in the public health work. In this work, it is essential that knowledge-based and effective methods are used. The present project aims at mapping methods that can be used to prevent common mental health problems in workplaces.

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando