Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Prospektiv randomiserad split mouth studie av tandersattningar

Kontaktperson: Liselott Lindh
Ansvarig: Liselott Lindh
Medarbetare: Christel Larsson, Camilla Ahlgren och Ann Wennerberg
Finansiär: Odontologiska fakulteten
Tidsram: 2016-11-21 -- 2026-12-31
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten

Att ha fungerande och utseendemässigt acceptabla tänder är viktigt för livskvaliteten. Sedan över 100 år tillbaka är det vanligt att ersätta förlorad tandsubstans med tandteknikerframställda kronor i dessa fall. Keramikkronor har fördelar gentemot metaller p.g.a. vävnadsvänlighet och förbättrad estetik. De starkaste keramiska kronorna är gjorda i zirkonia. Första generationerna var opaka och kunde inte fullt efterlikna den naturliga tandens estetik. Senare generationer av infärgad translucent zirkonia har i laboratoriestudier visat lika goda hållfasthetsegenskaper som opak zirkonia, men kliniska studier saknas. Zirkonia kan dimensioneras signifikant tunnare än andra keramiska material. Detta innebär att man kan utföra en mer begränsad preparation av tanden, vilket är mer vävnadsvänligt och kan minska risken för biologiska komplikationer. Vi planerar genomföra kliniska studier för att uppnå estetik med zirkoniakronor med och utan infälld fasad i ytporslin. Behandlingen följs under 10 år och utvärderas kliniskt utifrån bibehållen funktion och estetik. Vår hypotes är att zirkoniakronor med en infälld fasad med ytporslin kliniskt håller lika bra som en utan fasad och ger tillräckligt god estetik för att patienten ska uppleva en god livskvalitet. Frågeställningen belyses i kliniska studier med split-mouth design. Projektet kan leda till vetenskapliga belägg för att behandling med denna nya design av kronor kan rekommenderas i den kliniska vardagen.

Description in English

This study aims at evaluate patient satisfaction, functionality and biological as well as technical complications among two designs of monolithic transluscent zirconia reconstructions. The follow-up period is ten years.

Senast uppdaterad av Magnus Jando