Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Porous drug carrier platform for inhalation of antibiotic molecules

Contact person: Sabrina Valetti
Responsible: Sabrina Valetti
Co-workers: Tautgirdas Ruzgas, Vitaly Kocherbitov and Johan Engblom
Partner: Nanologica AB, Iconovo AB
Funding: The Knowledge Foundation
Timeframe: 2020-05-01 -- 2023-04-30
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Biomedical Science
Subject: Farmaci

The aim of this project is to design a novel drug delivery technology to administer drugs safely and effectively to the lungs. An effective inhaled drug therapy requires an appropriate powder formulation together with a well-designed medical device. This project will address central scientific questions for the development of the medicinal product in collaboration with Nanologica AB (Södertälje), a nanotechnology company that develops mesoporous silica particles for applications in life science, and Iconovo AB (Medicon Village, Lund), a company that develops a full range of inhalation devices.


If you are interested to have more information please contact sabrina.valetti@mau.se. We welcome applications for internship or diploma work.

Beskrivning på svenska

Utveckling av nytt effektivt inhalationsläkemedel 

För att leverera läkemedel till lungorna är inhalationsbehandling en effektiv teknik. Vi kommer att behandla centrala vetenskapliga frågor för utveckling av en ny, säker och effektiv inhalationsbehandling. Ett sådant inhalationsläkemedel kräver en lämplig pulverformulering och en anpassad inhalator. Projektet är ett samarbete med Nanologica AB (Södertälje), ett nanoteknologiföretag som utvecklar mesoporösa kiseldioxidpartiklar för tillämpningar inom life science, och Iconovo AB (Medicon Village, Lund), ett företag som utvecklar inhalationsanordningar.


Om du är intresserad och vill ha mer information vänligen kontakta sabrina.valetti@mau.se. Vi välkomnar ansökningar om praktik eller examensarbete.

Senast uppdaterad av Hanna Svederborn