Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Polyamori – relationer, familj och vardag utanför tvåsamhetsnormer

Kontaktperson: Catrine Andersson
Ansvarig: Catrine Andersson
Medarbetare: Charlotta Carlström
Finansiär: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Tidsram: 2017-07-01 -- 2020-12-31
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Syftet med pilotstudien är att utforska erfarenheter av polyamorösa familjeförhållanden med fokus på tre dimensioner:

1) interaktioner inom de polyamorösa relationerna med inriktning på intimitet, tillhörighet, sexualitet och jämlikhet;

2) intersektioner mellan den polyamorösa familjen och omgivande samhälle som exempelvis kontakter med yrkesverksamma inom skolor och välfärdsinstitutioner;

3) erfarenheter av möjligheter och begränsningar av att leva utanför rådande lagar och regleringar för par och kärnfamiljer.

Projektet är en intervjustudie, där vi har gjort individuella och gruppintervjuer. Vi arbetar för närvarande med fler publikationer utifrån materialet, samt fortsatt fätarbete.

Publikationer:

Carlström, C and Andersson, C (2019) The queer spaces of BDSM and non-monogamy. Journal of Positive Sexuality. Vol. 5, Issue 1

Carlström, C and Andersson, C (2019, forthcoming) “Living Outside of Protocol”: Polyamorous orientations, stigmatization, and queer temporalities. Sexuality and Culture.

Andersson, C and Carlström, C (2019, forthcoming) More-than-two-parent families: displaying legitimate parenthood in Swedish media. Lambda Nordica

Andersson, C and Carlström, C (forthcoming) Polyamorous parenthood – risks of promiscuity and the moral order of kinship. In Wahlström Henriksson and Goedecke (eds.) Close Relations. Centre for Gender Research book series Crossroads of Knowledge (Springer).

Konferensbidrag

Carlström, C (2017) BDSM and non-monogamy. Non-Monogamies and Contemporary Intimacies Conference 2nd, 31 augusti -2 september, Wien, Österrike.

Description in English

The aim of the present study is to explore experiences of polyamorous family relations, focusing on three dimensions:

1) interactions within the polyamorous family, focusing on intimacy, belonging, sexuality, and equality;

2) interplays between the polyamorous family and the surrounding society, exploring social relationships and contacts with professionals in schools and welfare institutions;

3) experiences of possibilities and limitations of living outside legal regulations of couples and nuclear families.

The project is an interview study, where we have been doing individual and group interviews. We are currently working on several publications on the basis of this material, as well as continuing field work.

Publications:

Carlström, C and Andersson, C (2019) The queer spaces of BDSM and non-monogamy. Journal of Positive Sexuality. Vol. 5, Issue 1

Carlström, C and Andersson, C (2019, forthcoming) “Living Outside of Protocol”: Polyamorous orientations, stigmatization, and queer temporalities. Sexuality and Culture.

Andersson, C and Carlström, C (2019, forthcoming) More-than-two-parent families: displaying legitimate parenthood in Swedish media. Lambda Nordica

Andersson, C and Carlström, C (forthcoming) Polyamorous parenthood – risks of promiscuity and the moral order of kinship. In Wahlström Henriksson and Goedecke (eds.) Close Relations. Centre for Gender Research book series Crossroads of Knowledge (Springer). 

Conference paper

Carlström, C (2017) BDSM and non-monogamy. Non-Monogamies and Contemporary Intimacies Conference 2nd, 31 augusti -2 september, Wien, Österrike.

Senast uppdaterad av Magnus Jando