Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Planering av strategiskt cykelinfrastruktur

Kontaktperson: Christina Scholten
Ansvarig: Till Koglin Lunds tekniska högskola
Medarbetare: Till Koglin, Christina Scholten, Åse Svensson, Lunds tekniska högskola, Kerstin Robertson, Ecologize, Åsa Aretun, Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI)
Samarbetspartner: Malmö stad; Mölndal stad
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2015-11-12 -- 2019-02-13
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Syftet med projektet är att utveckla riktlinjer och policyrekommendationer för strategisk cykelplanering baserad på goda exempel hämtade från Nederländerna, Tyskland och Danmark och genom policyöverföring omsätta dessa till en svensk kontext.

Detta är nödvändigt för att utveckla strategisk cykelinfrastruktur ifråga om säkerhet och trygghet och som bidrar till att öka andelen cyklister, vilket är en nödvändighet för att nå målen om en ökad andel som reser hållbart.

Konkret kommer projektet att:

- granska och värdera policyrekommendationer och strategier för cykelplanering.
- genom policy transfer jämföra och justera internationellt framgångsrika modeller för att passa en svensk planeringskontext
- utveckla policyrekommendationer i samverkan med aktörer inom fältet som Trafikverket och kommuner.

Projektet bedrivs i nära samarbete mellan forskare från Lunds universitet, Malmö universitet och VTI inom ramen för K2-nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Malmö är en av fyra kommuner som ingår i undersökningen. Resultatet från studien kommer att vara av generellt intresse.

Description in English

The aim of the project is to develop guidelines and policy recommendation for strategic bicycle planning based on experienced and successful examples from the Netherlands, Germany and Denmark to a Swedish context. This is a necessary step in order to develop and deliver accurate recommendation for a shift towards a strategic, safer and secure bicycle planning.

More concretely, the project will:

- assess and evaluate policy recommendation and strategies for bicycle planning
- by policy transfer, compare and adjust the findings from the assessment and evaluation to a Swedish context
- develop policy recommendation in collaboration with stakeholders; e.g. Swedish Transport Administration and local authorities

The project will be carried out in close collaboration with researchers from Lund University, Malmö University and VTI as part of the K2 research centre “Knowledge and competence for attractive public transport”. The Malmö metropolitan areas will be in focus as one out of a number of case studies. Findings from the project will be of general interests.

Senast uppdaterad av Magnus Jando