Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world

Contact person: Anne Harju
Responsible: Anne Harju
Co-workers: Birgitta Nordén and Annika Åkerblom
Partner: Helen Avery, Lunds universitet; Annika Åkerblom, Göteborgs universitet
Funding: Skolforskningsinstitutet
Timeframe: 2017-01-01 -- 2019-12-31
Faculty/Department: Faculty of Education and Society
Subject: Samhällsvetenskap

Syftet med projektet är att utforska förutsättningar för lärande och undervisning i en värld som kännetecknas av diversitet och migration, genom att omformulera de utmaningar som utbildningssystemet står inför och hitta nya och alternativa sätt att organisera utbildning som är mer i linje med dagens krav.

Projektet kommer att genomföras på en förskola i Malmö där en av avdelningarna är en introduktionsavdelning för 20 nyanlända barn mellan tre och fem år, som inte talar någon, eller mycket lite svenska. I projektet kommer förskolans personal och ledning att vara delaktiga i såväl formulering av relevanta praktiknära forskningsfrågor, som i både process och resultat tillsammans med forskarna.

Projektets mål är att involvera förskolans personal, barn och deras vårdnadshavare och det omgivande samhället i kunskapsutvecklingen. Kunskapsbidraget från projektet är både specifikt, vad gäller utveckling av och konkret problemlösning i förskolan där projektet genomförs, men också generellt ifråga om att urskilja förutsättningar för barns lärande och språkutveckling i flerspråkiga kontexter.

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando