Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nordic Built: Component reuse

Kontaktperson: Catarina Thormark
Ansvarig: Sören Nielsen,Tegnestuen Vandkunsten Köpenhamn
Samarbetspartner: Vandkunsten, Asplan Viak, Norsk Gjenvinning, KAB, Genbyg, Hjelness Consult
Finansiär: Nordic Built, Formas
Tidsram: 2014-02-16 -- 2016-06-30
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för medieteknik och produktutveckling
Hemsida: http://www.nordicinnovation.org/nordicbuilt/funding-opportunities/funded-projects-through-nordic-built-in-2013/component-reuse/

Projektet utforskar, med hjälp av 1: 1 mock-up-modellering, nya metoder för återanvändning av demonterade byggnadsdelar och material vid alla produktstadier: återvinning, uppgradering, konstruktionsintegrering, konstruktion och marknadsföring, vilket resulterar i riktlinjer för nya sätt att organisera, anbudsgivning och handel återbyggkomponenter. Syftet är att stimulera den nordiska marknaden för återvunna komponenter och därmed spara energi och samtidigt skapa lönsam handel och arkitektonisk identitet.

Description in English

The project explores, by means of 1:1 mock-up modeling, new practices for reuse of dismantled building components and materials at all product stages; salvaging, rehabilitation, design integration, construction and marketing, resulting in guidelines for new ways to organize, tender and trade reused building components. The aim is to stimulate the Nordic market for recycled components and thus saving energy while concurrently creating profitable business and architectural identity.

Senast uppdaterad av Magnus Jando