Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Non-specific chronic orofacial pain. On the understanding of patients with focus on pain experience.

Contact person: Eva Wolf
Responsible: Eva Wolf
Co-workers: Kerstin Petersson, Maria Nilner and Pirjo Birgerstam
Funding: Malmö högskola
Timeframe: 2010-01-01 -- 2010-06-30
Research profile: Oral hälsa
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

Former observations have revealed that many patients after diagnosis and treatment still suffer from chronic orofacial pain. To obtain a more profound understanding of patients with non-specific chronic orofacial pain we have used a qualitative research strategy. Patients for whom no reasonable explanation to the pain condition had been found or patients who presented a pain behaviour that for an experienced clinician appeared to be incongruent with the pain described were strategically selected and two thematic in-depth interviews were accomplished with each patient. The themes for the interviews exposed the context connected to the perceived experience of pain. The interviews were audio-taped and verbatim transcribed. The analysis enabled a possibility to get an access to the feelings and the meanings inherent in the stories told by the interviewees and to generate hypotheses concerning the phenomenon of chronic orofacial pain in order to improve the care.

Beskrivning på svenska

Patienter med långvarig ansiktssmärta har i många fall en kvarstående smärta även efter diagnostik och behandling. För att öka kunskapen om dessa patienter har en kvalitativ forsningsstrategi använts. Patienter med ett svårförklarligt orofacialt smärttillstånd valdes ut för två fördjupade tematiska intervjuer. De intervjuteman som valdes omfattade sammanhang och tillfällen kopplade till smärtupplevelsen. Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut ordagrant. Analysen innebar en möjlighet till en fördjupad förståelse för patienter med svårförklarlig orofacial ansiktssmärta och till att skapa förutsättningar för ett fokuserat omhändertagande av dessa patienter.

Wolf E. Chronic orofacial pain. Understanding patients from two perspectives: the clinical view and the patient´s experience. Malmö, Sverige: Doktorsavhandling, Malmö högskola, odontologiska fakulteten, 2006

Senast uppdaterad av Magnus Jando