Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Narkotikaanvändning, utsatthet och kriminalitet bland ensamkommande barn

Kontaktperson: Anna-Karin Ivert
Ansvarig: Anna-Karin Ivert
Medarbetare: Mia-Maria Magnusson
Samarbetspartner: Framtid Stockholm, Polismyndigheten Region Stockholm
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2017-09-01 -- 2018-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi

Under det senaste decenniet har antalet barn som söker asyl i Sverige utan vårdnadshavare ökat från ca 400 barn 2005 till drygt 35 000 under 2015 (Migrationsverket, 2017a). Efter att Sverige infört gränskontroller och striktare regler för uppehållstillstånd har antalet åter minskat för att 2016 uppgå till ca 2200 ansökningar (720 tom juli 2017). I takt med att de ensamkommande barnen blivit fler i Sverige och övriga Europa, har gruppen uppmärksammats allt mer i media och den politiska debatten, men även inom akademin. De frågor som avhandlats, både i den offentliga debatten och inom forskningen, har företrädesvis rört barnens boendesituation, åldersbedömningar, betydelsen av Migrationsverkets handläggningstider och barnens psykiska hälsa och välbefinnande. Under de senaste åren har frågor som rör narkotikabruk och kriminalitet bland ensamkommande uppmärksammats allt mer. Detta är problem som endast berör en mycket liten del av alla de barn som kommit till Sverige utan vårdnadshavare under de senaste åren. Det saknas dock systematisk kunskap om omfattningen av problemet och om hur berörda myndigheter och andra som möter dessa barn arbetar för att hantera problematiken.

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om problematiken med droganvändning, kriminalitet och utsatthet bland ensamkommande barn. Mer specifik syftar projektet till att (utifrån statistik från polis och beroendevård) beskriva narkotikaanvändning och brottslighet bland ensamkommande barn i Stockholm, i vilka miljöer och situationer polisen ingriper mot ensamkommande barn i samband med misstanke om brott (inklusive eget bruk av narkotika), samt vilka insatser som görs för att hjälpa dessa ungdomar. Vidare syftar projektet till att utifrån intervjuer med poliser och behandlande personal få en bild av dessa yrkesgruppers erfarenheter, arbetsmetoder och de regelverk som styr deras arbete med ensamkommande barn. Målsättningen är att utifrån de resultat som genereras inom projektet bidra till ökad kunskap om de spatiala och situationella omständigheterna kring problematik med brottslighet, inklusive eget bruk av narkotika, och utsatthet bland ensamkommande barn.

Till berörda forskningspersoner
Forskningspersoner är de ensamkommande barn/barn utan vårdnadshavare som under perioden 160101-180831 varit föremål för ingripande från polisen i området kring Sergels torg och Medborgarplatsen i Stockholm. Alla uppgifter som överlämnas till forskargruppen är avidentifierade och kommer inte på något sätt kunna kopplas till enskilda individer. Deltagandet är helt frivilligt och om du som forskningsperson inte önskar att dina uppgifter ska lämnas ut kontakta Mia-Maria Magnusson på polisen (mia-maria.magnusson@polisen.se) senast den 31 oktober 2018.

Huvudman för forskningen är Malmö Universitet.

Description in English

Over the last decade unaccompanied refugee minors and their circumstances of life have gained increased interest in the research literature. One of the main focuses in the literature has been the mental health of the children, and many studies show that unaccompanied minors report high levels of different types of mental health problems. The high levels of mental health problems have been explained by traumatic experiences before or during the flight, but also by the stressful and insecure situation they are experiencing after arrival in the country of destination.

However, less is known about possible consequences of these mental health problems, significant stress and feelings of insecurity. Over the last years, authorities, such as the social services and the police, who encounter unaccompanied refugee minors in different situations have reported that drug use among unaccompanied refugee minors is an increasing problem, along with criminality and victimization. In May 2017 the Swedish government decided to let The Public Health Agency of Sweden in collaboration with The National Board of Health and Welfare investigate drug use among unaccompanied refugee children in Sweden. Even if the above mentioned problems only concern a minority of all unaccompanied refugee minors in Sweden it is an area of research that requires more attention because of the individual suffering and societal consequences that these problems might result in.

Information to research participants
Research participants are the unaccompanied minors that during the period 2016-01-01 to 2018-08-31 have been subjected to an intervention from the police in the close to Sergels torg or Medborgaplatsen in the Stockholm area. All information that will be handed over to the research group will be de-identified and can not be traced back to individuals. Participation is voluntary and if you do not want that your information is handed over to the research group please contact Mia-Maria Magnusson: (mia-maria.magnusson@polisen.se ) no later than 2018-10-31.  

Responsible for the study is Malmö University.

إلى الأشخاص المعنيين الذين يتم إجراء المشروع البحثي عليهم

إن الأشخاص الذين يتم إجراء المشروع البحثي عليهم هم الأطفال غير المصحوبين بذويهم/الأطفال الذين أتوا إلى السويد دون أولياء أمورهم الذين تعرضوا خلال الفترة من 01-01-2016 - 31-08-2017 لتدخل الشرطة في المنطقة حول سرغلس توري (Sergels torg) و ميدبوريربلاتسن (Medborgarplatsen) في ستوكهولم. إن كافة البيانات التي يتم تقديمها إلى الفريق البحثي هي بيانات لا يُمكن من خلالها تحديد الهوية ولا يُمكن ربطها بأي حال من الأحوال بأفراد بعينهم. إن المشاركة مجانية تماماً وإذا كنت، بكونك أحد الأشخاص الذين يتم إجراء المشروع البحثي عليهم، لا ترغب في أن يتم تقديم بياناتك فقم بالاتصال بـ Mia-Maria Magnussonلدى الشرطة: (polisen@nagnussom.mia.maria) بموعد أقصاه

2018-12-31-

 

به محققین مرتبط

افراد تحقیق کننده آن کودک/کودکان بدون همراه و بدون سرپرست میباشند که در جریان 160101-170831 در منطقۀ اطراف Sergels torg و Medborgarplatsen در استکهلم هدف اقدامات پولیس قرار گرفتند.    همه اطلاعاتی که به گروۀ تحقیقاتی سپرده میشود غیر قابل شناسایی بوده و نمیتواند به هیچ شکلی با اشخاص خاص ربط داده شود.  سهمگیری کاملاَ داوطلبانه بوده و اگر شما به عنوان یک فرد تحقیق کننده نمیخواهید که معلومات در مورد شما در اختیار دیگران گذاشته شود با  Mia-Maria Magnussonدر ادارۀ پولیس:( mia-maria.magnusson@polisen.se ) قبل از 15 اکتوبر 2017 تماس بگیرید.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando