Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mumbojumbo och annat hokuspokus. Ideofoner i engelska, svenska och finska.

Kontaktperson: Maria Wiktorsson
Ansvarig: Maria Wiktorsson
Medarbetare: Satu Manninen och Lunds universitet
Samarbetspartner: Satu Manninen, Lunds universitet
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2019-03-19 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation

Ideofoner kan definieras som markerade ord som målande uttrycker olika typer av sinnesupplevelser. De skiljer sig från omarkerade ord genom sin form, sin betydelse och sin användning. Trots att reduplikation inte är en vanlig ordbildningsprocess i engelska, återfinns ett antal engelska ideofoner med olika typer av reduplicerade strukturer, t.ex.  mumbo-jumbo, flimflam och hippety hoppety. I fråga om betydelse kan ideofoner sägas ge upphov till livfulla scener eller framställningar: en kanin kan hop down the meadow, men den kan också mer livfullt sägas go hippety-hoppety down the meadow, vilket skapar en bild av hur djuret och kanske även öronen rör sig.

Detta projekt syftar till att undersöka ideofoner i engelska, svenska och finska. Mycket av den befintliga ideofonforskningen har gjorts inom asiatiska och afrikanska språk, vilka kan innehålla tusentals ideofoner. Väldigt lite systematisk forskning har däremot gjorts inom europeiska språk. Utöver att undersöka formaspekter som fonologi och morfosyntax, planerar vi också att närmare undersöka olika funktionella perspektiv, såsom hur ideofoner används i interaktion och vilka olika typer av sinnesupplevelser de kan uttrycka.

Description in English

Ideophones—also known as expressives and mimetics— can be defined as marked words that depict sensory imagery. They differ from canonical, un-marked words in terms of their form, meaning and usage. Although reduplication—as in mumbo-jumbo, flimflam and hippety hoppety—is not a common word formation process in English, it is nevertheless used to create a number of ideophonic words. In terms of their meanings, ideophones give rise to vivid sensory scenes or performances: a rabbit can just hop down the meadow, or it can go hippety hoppety down the same meadow, creating an image of the way in which the animal and even its ears flap.

The purpose of this project is to investigate ideophones in English, Swedish and Finnish. Although there is plenty of work on such items in Asian and African languages, where they can occur in the thousands, there is very little systematic work done for many European languages. In addition to looking at form aspects such as phonology and morpho-syntax, we also intend to look more closely at various functional aspects, such as interactional usage and sensory meaning categories.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando