Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mistra Urban Future – Urbana Ekosystemtjänster

Kontaktperson: Nils Ekelund
Ansvarig: Nils Ekelund
Samarbetspartner: Åsa Ode Sang, Harald Klein, Christine Haaland (SLU)
Finansiär: Mistra
Tidsram: 2017-01-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Natur-miljö-samhälle
Ämne: Naturvetenskap
Hemsida: https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/urban-ecosystem-services

Inom ramen för panelen urbana ekossystemtjänster vill vi arbeta med mötet mellan praktik och akademi för att bidra till relevant kunskapsförmedling avseende hur urbana ekosystem ska planeras, skapas, och skötas för att kunna bidra till mer uthålliga städer. Samtidigt vill vi också få en ökad kunskap kring hur arbetet med urbana ekosystemtjänster sker praktiskt inom framförallt de skånska kommunerna. Vidare vill vi öka förståelsen för hur sambandet mellan kvalitéer hos urbana ekosystemtjänster påverkar dess förmåga till att leverera ekosystemtjänster och hur man aktivt kan arbeta med att förstärka dessa inom den kommunala förvaltningen. 

Description in English

The main purpose of the panel is to provide evidence-based knowledge overviews with goal to contribute to improved methods for working with sustainable urban development. The panel consists of representatives from the City of Malmö work with urban neighbourhood development and researchers from Lund University, Malmö University and the Swedish University of Agricultural Sciences at Alnarp.

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson