Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mental ill-health in childbearing women: Markers and risk factors

Contact person: Anne-Marie Wangel
Responsible: Margareta Östman
Co-workers: Berit Schei NTNU Trondheim and Elsa Lena Ryding Karolinska sjukhuset
Partner: Bidens - projekt
Funding: Fakultetsmedel, Hälsa och samhälle, EU-Daphne II och III
Timeframe: 2006-01-16 -- 2013-12-31
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Health and Welfare Studies, The Department of Care Science
Subject: Tvärvetenskap

The overall aim of this dissertation was to identify mental ill-health, examine prior psychiatric inpatient care, in association with mode of delivery, and investigate mental health status and explore risk factors in a multicultural population of childbearing women in southern Sweden.

Sub-aims:
To identify markers of mental ill-health documented in electronic medical perinatal registry system for pregnant women.

To analyze markers for mental ill-health associated with mode of delivery in nulliparous women.

To examine a history of inpatient care and identify psychiatric diagnoses by ICD-10 codes in childbearing women.

To analyze risk factors associated with cesarean sections in women with prior psychiatric inpatient care and the occurrence of markers of mental ill-health in pregnancy records.

To explore risk factors for symptoms of depression and posttraumatic stress among native and non-native Swedish speaking women.

To describe the frequency of emotional, physical, and sexual abuse, analyze associations with symptoms of depression and posttraumatic stress in pregnancy, comparing native and non-native Swedish speaking women.

Publications
I. Wangel A-M, Molin J, Östman M, Jernström H. Emergency cesarean sections can be predicted by markers for stress, worry, and sleep disturbances in first-time mothers. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2011; 90: 238–44.

II. Wangel A-M, Molin J, Moghaddassi M, Östman M. Prior psychiatric inpatient care and risk of cesarean sections – a registry study.  Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 2011; 34 (4): 189–97.

III. Wangel A-M, Schei B, Ryding EL, Östman M. Mental health status in pregnancy among native and non-native Swedish speaking women: A Bidens study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, DOI: 10.1111/j.1600-412.2012.01512.x

IV. Wangel A-M, Ryding EL, Schei B, Östman M. Emotional, physical, and sexual abuse and associations with depressive and posttraumatic stress symptoms in a multiethnic pregnant population: A Bidens study. (In manuscript).

 

Beskrivning på svenska

Psykisk ohälsa hos barnafödande kvinnor och förekomst av psykiatrisk diagnos, markörer och riskfaktorer för psykisk ohälsa och förlossningssätt.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando