Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Män, maskulinitet, religion och sexualitet

Kontaktperson: Aje Carlbom
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2016-09-30 -- 2020-09-30
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Projektet är finansierat för att skriva en projektansökan som kommer att användas vid utlysningar 2017.

Description in English

The project is financed for writing up an application to be used in 2017.

Senast uppdaterad av Magnus Jando