Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö Youth Sport Study

Kontaktperson: Tomas Petersson
Ansvarig: Tomas Petersson
Medarbetare: Susanna Hedenborg, Marie Larneby och Joakim Ingrell
Finansiär: Malmö universitet, Lunds universitet
Tidsram: 2013-10-30 -- 2025-10-30
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap

Allt fler skolor med inriktning mot idrott startas i Sverige. Syftet sägs ofta vara att få fram elitidrottsmän och att stimulera till en fysiskt aktiv livsstil. Man vet även väldigt lite om vilka faktorer hos ungdomar som kan förutsäga vem som fortsätter att vara fysiskt aktiv i någon form i vuxen ålder. I denna studie undersöker vi vilka fysiska, psykologiska, sociala och könsrelaterade faktorer som förutsäger deras framtida fysiska aktivitet.

Hur går studien till?

En jämförelse av inställning till idrott och fysisk aktivitet, sociala faktorer och inställning till könsskillnader vid upprepade tillfällen mellan ungdomar vid Malmö idrottsgrundskola och ungdomar vid andra grundskolor i Malmö. Informationen samlas in genom enkäter som besvaras av ungdomar och deras föräldrar. Uppföljning 2016, 2019 och 2025.

Description in English

Upper secondary schools with a physical activity profile have become popular both among youngsters and local politicians in Sweden in recent years. Since a few years, there is also a secondary school with a physical activity profile at Malmö. Although the motives for starting the schools are not always clear, two goals are often mentioned: to foster elite athletes and to promote an active lifestyle. Very few of the pupils will become elite athletes. To the best of knowledge, it not known whether the pupils at the schools will take part in competitive or recreational sports in adulthood to a greater extent than their peers at ordinary schools. It is known that young women tend to drop out of sport at a higher frequency than young men. The overall aim with this study is to investigate which selection factors (gender-related, physiological, social, or psychological) influence continuous and successful participation in sports.   

Senast uppdaterad av Magnus Jando