Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Legal hantering i Sverige av misstänkta könsstympningsfall

Kontaktperson: Sara Johnsdotter
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2003-01-01 -- 2020-12-31
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Polisanmälningar och förundersökningar gällande misstänkt planerad eller genomförd könsstympning har begärts ut 2003, 2010 och 2016. Det samlade materialet analyseras fortlöpande.

Senaste svenskspråkiga publikationen där analys av dokumenten presenteras:

• Johnsdotter S, Essén B (2011). Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige: En kunskaps- och forskningsöversikt. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid.

Description in English

Police reports and criminal investigations have been required from the police authorities in 2003, 2010 and 2016. The material is continuously analysed.

Publications in English, in which the documents are discussed, include:

• Johnsdotter S (2004). FGM in Sweden: Swedish legislation regarding "female genital mutilation" and implementation of the law. Research Report in Sociology 2004:1. Department of Sociology, Lund University. (National report, EC Daphne project "Evaluating the impact of existing legislation in Europe with regard to female genital mutilation.")

• Johnsdotter S (2009). Discrimination of certain ethnic groups? Ethical aspects of implementing FGM legislation in Sweden. Malmö: Malmö University. (National report, EC Daphne project "Towards an improved enforcement of FGM-legislation in Europe: Dissemination of lessons learned and capacity building of actors in legal and para-legal fields.")

• Johnsdotter S, Mestre i Mestre RM (2015). Female genital mutilation in Europe: An analysis of court cases. Brussels: European Commission, The Directorate-General for Justice.

Senast uppdaterad av Magnus Jando