Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledarskapsutveckling för högpresterande företag

Kontaktperson: Kristian Stålne
Ansvarig: Sofia Kjellström och Jönköping University
Samarbetspartner: Jönköping University
Finansiär: KKS-Hög
Tidsram: 2017-01-01 -- 2018-12-31
Fakultet/institution: Centrum för teknikstudier, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik

"Ledarskapsutveckling för högpresterande företag" är ett tvåårigt projekt finansierat av KK-HÖG där jag och kollegor från Jönköping University utifrån bland annat vuxenutvecklings- och komplexitetsperspektiv ska undersöka hur några högpresterande företag inom olika branscher (bygg, verkstad och IT) arbetar med ledarskapsutveckling i termer av vilka kompetenser ledarna behöver och vilka stöd de får att utveckla dessa.

Description in English

"Leadership development for high-performance organisations" is a two-year project funded by the KK-HÖG where I and colleagues from Jönköping University study how some high-performing companies in different sectors (construction, engineering 

Senast uppdaterad av Magnus Jando