Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Konsumtion, vardagsrasism och vardagsmotstånd

Kontaktperson: Paula Mulinari
Ansvarig: Paula Mulinari
Medarbetare: Johanna Sixtensson och Carina Listerborn
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)
Tidsram: 2019-12-01 -- 2021-12-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

I januari 2019 tvingades klädföretaget Gucci återkalla en tröja efter anklagelser om att den liknade ett stereotypt “blackface”. Året innan tvingades H&M efter internationella och nationella påtryckningar återkalla en munktröja som marknadsförts med en svart pojke och texten ”the coolest monkey in town”.

Varumarknaden, från smink till underhållning, från kakor till plåster, från hårprodukter till kläder, är idag en arena för politisk mobilisering. Även om argumenten varierar finns det två återkommande teman, dels rätten att kunna konsumera utan att diskrimineras, dels rätten att ens behov och önskemål besvaras av marknaden.Trots att konsumtion identifierats som en central arena i formandet av såväl individuella som kollektiva identiteter, och att konsumenter anses spela en allt mer avgörande politisk roll, finns det idag i Sverige mycket begränsat med forskning om erfarenheter av diskriminering och rasism som konsument, och de sociala mobiliseringarna som uppstår i skärningspunkten mellan rasism och konsumtion.

Projektet syftar dels till att utforska erfarenheter av de vardagsrasismer människor möter som konsumenter, dels att studera de former för vardagsmotstånd, individuella såväl som kollektiva, som tar sig i skärningspunkten mellan rasism och konsumtion.

Konsumtion utgör en viktig del i människors vardagsliv. Det är en väsentlig del av det urbana livet och styr vårt nyttjande av stadens rum. Det är också en praktik som både producerar och reproducerar ojämlikheter, och som på senare tid kommit att bli allt mer centralt som politiskt fält. Genom sitt fokus på individers erfarenheter av rasism, som konsumenter och när de konsumerar, så väl som på kollektiva mobiliseraringar runt konsumtion, synliggör forskningsprojektet erfarenheter av vardagsrasism inom en arena som fortfarande är outforskad i Sverige.

Den rumsliga analysen bidrar också till att förstå hur stadens geografi upplevs beroende av individens erfarenheter av diskriminering och rasism kopplat till konsumtion. Materialet för studien av individuella erfarenheter av vardagsrasism och vardagsmotstånd kommer att utgöras av enskilda intervjuer, go-alongs samt shoppingdagböcker/kartor. 

Description in English

In January 2019, the company Gucci had to withdraw a shirt from the market after accusations that it resembled a blackface In 2018, H&M withdrew a hoodie picturing a black child with the text “Coolest monkey in the jungle,” after massive international and national anti-racist critique. These are only a few of many events in the juncture between consumption and antiracism that in the last years have been at the core of public debate and political mobilization in Sweden. Research shows that consumption is an everyday practice, fundamentally shaping individual and collective identities.

Consumers are also becoming central political actors. In Sweden, however, there is limited scientific research on experiences of everyday racism while consuming both at the level of the individual experience and at the level of the diverse forms of collective and individual consumer mobilization.

The aim of this project is to explore experiences of everyday racism as a consumer and while consuming. The aim is also to explore the forms of individual strategies and collective mobilizations that are emerging in the juncture between racism and consumption.

The project is operated through a qualitative study, working with diverse methods that grasp both individual and collective experiences. The research project is one of the first studies on this topic and will provide both relevant empirical knowledge and theoretical development in the field of racial injustice in Sweden.

Senast uppdaterad av Carolin Lind