Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kan effektivare samspel i klassrummet förbättra språkutvecklingen?

Kontaktperson: Olof Sandgren
Ansvarig: Birgitta Sahlén
Medarbetare: Kristina Hansson, Viveka Lyberg-Åhlander, Ketty Andersson och Ida Rosqvist
Finansiär: Skolforskningsinstitutet
Tidsram: 2017-01-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle

I projektet ges fortbildning till lärare i årskurs 1 och 2. Lärarnas elever testas avseende språklig och kognitiv förmåga före, under och efter interventionen för att undersöka eventuella effekter av fortbildningen på elevernas språkliga förmåga. Effekter av fortbildningen på lärarna bedöms genom kunskapstester och förändringar av undervisningsmetoder.

Children’s development of semantic verbal fluency during summer vacation versus formal schooling. Manuscript submitted to Logopedics, Phoniatrics, Vocology.

Impact of language background and school factors on core language skills. Manuscript submitted to Frontiers in Psychology.

Senast uppdaterad av Magnus Jando