Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Journalistikens meningsskapande uttryck

Kontaktperson: Anne-Charlotte Ek
Ansvarig: Anne-Charlotte Ek
Samarbetspartner: Umeå universitet
Finansiär: avhandlingsprojekt
Tidsram: 2011-11-01 -- 2018-11-01
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Avhandlingsprojektet: Journalistikens meningsskapande uttryck

– en maktkritisk studie av aidsrapporteringen 1982-1999 i svensk dagspress Umeå universitet.

Senast uppdaterad av Magnus Jando