Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Islamisk familjerådgivning

Kontaktperson: Aje Carlbom
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2012-04-01 -- 2020-04-01
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Projektets syfte är att beskriva och analysera den parallella sektor av social service med religiösa förtecken som håller på att etableras i det mångkulturella samhället. Utgångspunkten är att studera servicen på mikro- och makronivå, det vill säga lokalt och globalt (Internet). 

Description in English

Purpose of this project is to describe and analyse the growing parallell sector of Islamic services in multicultural contexts. A point of departure is to study the service on micro and macro level, both in its local urban environment and on the Internet.

Senast uppdaterad av Magnus Jando