Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

High performance cost efficient photoelectric biosupercapacitors reproducibly fabricated with industry-scale throughput

Contact person: Sergey Shleev
Responsible: Sergey Shleev
Co-workers: Magnus Falk and Elena Gonzalez
Partner: Obducat Technologies AB, Kemet Electronics AB, RISE Acreo AB
Funding: KK-stiftelsen
Timeframe: 2018-05-01 -- 2021-04-30
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Biomedical Science
Subject: Naturvetenskap

The project is a collaborative effort between industry experts and researchers at Malmö University, where the main technological objective of the project is to design and test high performance, low cost, so-called solar biosupercapacitors, which can be reproducibly manufactured with industry-scale throughput. Solar biosupercapacitors were recently discovered by Malmö University researchers and their collaborative partners. Biological catalysts were used to generate electrical energy from the sun, which could be stored directly in the same device. However, current bioelectronic devices based on nanostructured electrodes cannot be produced in an expedient and, importantly, readily scalable and reproducible way. This is because existing industrial technologies for nanofabrication are rarely used in research laboratories, and industrial exposure to biomaterial based elements is limited. In this project, nanoimprint lithography (NIL) will be used to design low cost solar biosupercapacitators. NIL is an industrially relevant technique capable of achieving nano- and micro-scale features reproducibly, scalably, and economically.

Biobattery

Beskrivning på svenska

Målet är att designa och testa högpresterande så kallade biosuperkondensatorer i industriell skala till låg kostnad. Projektet är ett samarbete mellan industrin och forskare vid Malmö universitet. Förhoppningen är att på sikt kunna ersätta ineffektiva solceller med nya bio-solcellssystem. Fotoelektriska biosuperkondensatorer är en teknik som har utvecklats av forskare vid Malmö universitet och samarbetspartners. Biologiska katalysatorer används för att generera elektrisk energi från solen som sedan lagras i samma enhet. Men dagens bioelektroniska enheter, som bygger på nanostrukturerade elektroder, kan inte produceras på ett ändamålsenligt sätt. Bakgrunden är att dagens industriella teknik för nanotillverkning inte används i forskningsmiljöer i särskilt hög utsträckning. Samtidigt har industrin ganska liten kännedom om biomaterialbaserade komponenter. I projektet används Nanolitografi (NIL) för att utforma biosuperkondensatorer till låg kostnad. NIL är en metod som används för att framställa nanostrukturer. 

Senast uppdaterad av Carolin Lind