Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Gränslösa värden och värdelösa gränser? Om värdegrunden i cirkuspedagogiskt arbete

Kontaktperson: Camilla Löf
Ansvarig: Camilla Löf
Samarbetspartner: Cirkus Cirkör & Clowner utan gränser
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2017-09-01 -- 2019-09-01
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Barn-unga-samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Föreliggande forskningsprojekt vill bidra med ökad kunskap om socialcirkus som intervention i barndomen, med särskilt intresse för de värden som genomsyrar pedagogiska aktiviteter (i asylboenden, i skolor och fritidsverksamhet): Vad är det för barndom som erbjuds genom interventionerna? Studien genomförs med etnografiska metoder i nära samarbete med Cirkuskompaniet Cirkus Cirkör och frivilligorganisationen Clowner utan gränser, vilka båda har mångårig erfarenhet av interventioner inom olika verksamheter såväl nationellt som internationellt.

Description in English

Researchers in various fields of research criticize that interventions of welfare, education and health often are based on pre-defined categories (such as ‘youth at risk’, or ‘deviant’ from normalities). The given categories are likely to further segregate groups that are already categorized as marginalized (cf. Bunar, 2010; Löf, 2015; Popkewitz, 2013). Popkewitz (2013) uses the term ‘fabrication’, suggesting that this process of fabricating “the other” depends on ontological standpoints. Against this background it is interesting to examine interventions, such as Social Circus, that offer an ‘alternative’ welfare. Social Circus has emerged internationally as an answer to the shortcomings of (or as a complement to) different societies welfare systems.

The purpose of this research project is to increase knowledge about social circus as intervention, with a specific interest in childhood. The research project is conducted as an ethnographic fieldwork comprising social circus for children and young people (and adults) in different educational settings (asylum accommodations, schools and leisure activities). I show special interest in what values permeate the various activities embraced the social circus – what categories and identities are fabricated by the interventions

Senast uppdaterad av Magnus Jando