Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

GlycoImaging

Contact person: Anette Gjörloff Wingren
Responsible: Anette Gjörloff Wingren
Co-workers: Börje Sellergren, Sudhirkumar Shinde, Maria Stollenwerk and Lars Ohlsson
Partner: Umeå University, Turku University, Federal Institute for Materials Research and Testing BAM Berlin, Copenhagen University, Phase Holographic Imaging Lund
Funding: EU Marie Curie ITN
Timeframe: 2017-04-01 -- 2021-03-31
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Biomedical Science
Subject: Medicin
Webpage: http://glycoimaging.mah.se/

A major challenge in the war against cancer is to find ways to diagnose and treat the disease at an early stage. Cancer occurs through a multistage process where cells are transformed to malignant tumors. Of essence is to discover the tumor at an early stage where the cancer is still curable. This calls for sensitive and effective diagnostic tools that can sense the cellular state early in the process.

In GlycoImaging we will address this need while exploiting novel exciting molecularly imprinted probes targeting tumor specific glycans. These "plastic antibodies" will be developed and used for real-time visualization of cellular cancer biomarkers and in low-cost clinical diagnostics. By matching 2 polymer/materials research groups with 3 leading molecular biologists and diagnostics institutes 2 SMEs and one leading diagnostic company we have created a highly interdisciplinary research-training network with ambitious scientific goals and an attractive training program. 

Beskrivning på svenska

En stor utmaning när det gäller att besegra cancer är att hitta vägar för diagnos och behandling i ett tidigt skede. Cancer sker i flera steg då cellerna omvandlas till maligna tumörceller. Om man kan hitta cancercellerna i ett tidigt stadium är det större sannolikhet att cancern är behandlingsbar. För att kunna göra detta behövs effektiva diagnostiska verktyg som kan avgöra cellens status i ett tidigt skede.

I projektet GlycoImaging kommer vi att tillgodose detta behov genom att utveckla nya molekylärt präglade prober, MIPs, som binder specifikt till glykaner på tumörceller. Dessa "plastantikroppar" kommer att utvecklas och användas för realtidsmikroskopering av biomarkörer på cancerceller och i klinisk diagnostik. Genom att låta polymer/material forskargrupper samarbeta med ledande molekylärbiologi- och diagnostikforskargrupper, samt expertisföretag, kommer vi att utforma ett mycket interdisciplinärt forskar- och utbildningsnätverk med ambitiösa vetenskapliga mål tillsammans med ett attraktivt program för studenter. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando