Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Från fri och obunden kvinna till myten om cowboyen. Relationen mellan social och kulturell förändring i Appalacherna och omvandlingar av traditionell musik till modern country

Kontaktperson: Professor Mats Greiff
Ansvarig: Professor Mats Greiff
Finansiär: Malmö universitet, Marshall University, Huntington, West Virginia
Tidsram: 2009-07-01 -- 2020-12-01
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Individ och samhälle
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

I projektet studeras sociala och kulturella förändringars inverkan på en hegemonisk maskulinitet mellan 1890 och cirka 1940 i Appalachernas bergstrakter och hur detta står i relation till omformandet av en traditionell folkmusik till en professionaliserad och kommersialiserad countrymusik. Den traditionella balladmusiken uttryckte i hör grad kvinnors livsvillkor och erfarenheter, men med musikens omvandling förändrades också texterna från att ha sin utgångspunkt i kvinnors erfarenhetsvärldar till att upprätthålla en traditionell hegemonisk maskulinitet. Hypotetiskt kan detta ha sin bakgrund i att genusordningen i familj och arbete vid denna tid var hotad på grund av sociala och ekonomiska förändringar i samhället.

Vidare studeras hur kvinnliga artister efter 1960 har börjat återerövra musikformen och i sångtexter ifrågasätta den traditionella genusordningen bland annat utifrån ett klassperspektiv.

Description in English

The project aims to study the impact of social and cultural change on a hegemonic masculinity between 1890 and 1940 in the Appalachian mountains and how this affected the transformation of traditional folk-music to modern country.

 

Publikationer inom projektet

Av Mats Greiff:
“Populärmusik, ungdom och protest”, i Olé. Festskrift till Olle Holmberg, Malmö 2006.
”En motsägelsefull blondin. Dolly Parton spelar rollen som en medeltida gycklare”, i Sydsvenska Dagbladet 2008-06-13
” ’No Man Shall Control Me’. Utmaningar av traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt inom countrymusik”, i Populärmusik, ungdom uppror och samhälle, red: Lars Berggren, Mats Greiff & Björn Horgby, Malmö 2009

”Gycklare och socialrealistisk skildrare. Karnevalism, klass och genus hos Dolly Parton”, i Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift 2009:3-4

”Från fri och obunden kvinna till manlig cowboy. Om social förändring, maskulinitet och musikomvandling i Appalacherna”, i Lars Berggren, Mats Greiff, Jesper Johansson, Johan Svanberg & Malin Thor (red), Samhällshistoria i fokus. En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur, Malmö 2010

 “Hur countrymusiken formades till en manlig arena. Ett försök till omvärdering av betydelsen av ’The Bristol Sessions’”, i Intro. En antologi om musik och samhälle, red: Johan Lundin, Malmö 2012

Senast uppdaterad av Magnus Jando