Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Framväxten av parallella världar: islamisk integrationspolicy i det mångkulturella samhället

Kontaktperson: Aje Carlbom
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2014-09-01 -- 2020-09-01
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Syftet med det här projektet är att analysera policydokument kring integration som formulerats av muslimska aktivister i Europa. Under senare år har det etablerats ett självpåtaget ledarskap för muslimer i Europa som arbetar utifrån antaganden om vad denna religiösa grupp är i behov av för att kunna bli delaktiga i samhället. En målsättning med projektet är att analysera sociala och religiösa konsekvenser av de muslimska aktivisternas syn på integration. 

Description in English

The purpose of this project is to analyse policydocuments of Muslim integration formulated by Muslim activists in Europe. During the last decades self appointed Muslim leaders has constructed various documents where they promote Islamic ideas and argue for certain religious needs of European Muslims. One of the project goals is to analyse social and religious consequences of the policies.

Senast uppdaterad av Magnus Jando