Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

På gång i projektet

Lägesrapport för publikationer under 2019:

Avslutande rapporter för forskningsdelen i FoU-programmet ”Undervisning i förskolan”:

Flerstämmig didaktisk modellering i förskolan
http://hdl.handle.net/2043/28448

Undervisning och sambedömning i förskola: Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar
http://hdl.handle.net/2043/28327

Lägesrapport för artiklar i projektet under 2018:

Publicerade och accepterade artiklar år 2018

Holmberg, Ylva & Vallberg Roth, Ann-Christine (2018). Flerstämmig musikundervisning i förskola. Barn, accepterad 2018-08-09

Palla, Linda & Vallberg Roth, Ann-Christine (2018). Characteristics of preschool teaching in language, communication and multilingualism: Expressions from ten Swedish municipalities. Problems of Education in the 21st Century, 76(2), 189-214. Published 2018-04-25: http://oaji.net/articles/2017/457-1524597539.pdf

Vallberg Roth, Ann-Christine (2018). What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016. Scandinavian Journal of Educational Research, Accepted 2018-03-11, Published 2018-06-18: https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1479301  

 Artiklar på gång – tre exempel

Palla, Linda & Vallberg Roth, Ann-Christine (submitted 2018-05-18). Inclusive ideals and special educational methods in and out of tact: Didactical voices on teaching in language and communication in Swedish early childhood education.

Vallberg Roth, Ann-Christine & Holmberg, Ylva (2018). Undervisning i relation till omsorg och lärande i förskola: Flerstämmig undervisning och didaktisk (o)takt. (inskickad till tidskrift 2018-08-10)

Vallberg Roth, Ann-Christine, Holmberg, Ylva, Löf, Camilla & Stensson, Catrin. Flerstämmig didaktisk modellering: Samverkansprojekt om undervisning och sambedömning i förskolor (in progress).

Välkomna på slutseminarium

http://www.ifous.se/undervisning-i-forskolan-vad-kan-det-vara/

Ny artikel om flerstämmig musikundervisning i förskola

https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN

Nu finns det ett poddavsnitt om undervisning i förskolan publicerat på skolverkets soundcloudsida. 

https://soundcloud.com/skolverket/undervisning-i-forskolan

Ny artikel om flerstämmig undervisning i förskola i tidskriften: Scandinavian Journal of Educational Research
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2018.1479301

Ny kunskapsöversikt om undervisning i förskolan med exempel från UndiF:https://www.skolverket.se/publikationer?id=3932

Ny rapport: Undervisning och sambedömning i förskola: förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar år 2016.

Rapport: http://hdl.handle.net/2043/24496  
Sammanfattning:http://www.ifous.se/app/uploads/2018/02/2018-02-05-Rapportsmf-final2.pdf

Vad kännetecknar matematikundervisning i förskola?

Masteruppsats av Catrin Stensson https://muep.mau.se/handle/2043/23994

Ett treårigt samverkansprojekt om flerstämmig undervisning och sambedömning startar 2018.

http://www.ifous.se/app/uploads/2016/06/Programblad-FundiF.pdf

Det fjärde utvecklingsseminariet om undervisning i förskolan 

När 240 förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare i projektet Flerstämmig undervisning i förskolan träffades i Malmö 12-13 oktober för sitt fjärde utvecklingsseminarium stod undervisning utifrån ett pragmatiskt perspektiv i fokus. Läs mer om det fjärde utvecklingsseminariet om undervisning i förskolan

Senast uppdaterad av Nina-Ewa Ilnicki