Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Etnografiska relationer och perspektiv: uttryck och interventioner

Kontaktperson: Torbjörn Friberg
Ansvarig: Torbjörn Friberg
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2016-12-20 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Hemsida: http://forskning.mah.se/id/hstofr

Projektet syftar till att undersöka hur den sociala och konceptuella relationen mellan etnograf och informanter förändras i linje med en alltmer påträngande policyvärld. Med detta följer att söka omorganisera och utveckla det etnografiska projektet på hemmaplan. Den övergripande tanken är att etnografen (när det förefaller vara relevant) söker experimentera med nya analytiska tekniker för att producera alternativa berättelser. Frågan: varifrån går det att hämta teknisk inspiration till ett samtida, annorlunda etnografiskt projekt? Detta spörsmål har lett fram till att söka metodologisk inspiration bland kristallografer och fotografer. Vad gäller kristallografisk metod går det att lära sig att betrakta etnografen som ett uttryck av samtida sociala processer – en teknik som söker gå bortom en representativ bild. Vad gäller den fotografiska metoden är det intressant att inspireras av Camera Obscura då den vänder uppochner på världsbilder – en teknik som förefaller intervenerar i vardagstänkandet. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando