Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Energiscenarier och rättvisa – en fallstudie av Sverige

Kontaktperson: Anders Melin
Ansvarig: Anders Melin
Medarbetare: Gunnhildur Magnusdottir
Finansiär: Energimyndigheten
Tidsram: 2020-01-01 -- 2022-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle

Projektet avser att bidra till den vetenskapliga debatten om hur rättviseaspekter kan inkluderas vid konstruktion och bedömning av långsiktiga energiscenarier. Det utgörs av två delprojekt.

Det första kommer att genomföras under 2020 och består i en undersökning av hur rättvisefrågor uppmärksammas inom nutida svensk energipolitik. En analys av politiska dokument kommer att genomföras samt intervjuer med politiker och tjänstemän på nationell och regional nivå.

Det andra delprojektet kommer att genomföras under 2021-2022 och består i en analys av hur metoder för konstruktion av energiscenarier kan förbättras för att på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt ta hänsyn till rättvisefrågor. Den empiriska utgångspunkten kommer att vara fokusgrupper som genomförs på regional och nationell nivå.

Description in English

The project will contribute to the scientific debate of how issues of justice can be considered in a more systematic manner in connection with the construction and evaluation of energy scenarios. The project is divided into two work packages.

The first will be conducted during 2020 and is a study of how issues of justice are recognized within contemporary Swedish energy politics, built on an analysis of policy documents and interviews with politicians and civil servants.

The second will be conducted during 2021-2022 and aims to develop methods for how issues of justice can be considered in connection with energy scenario construction through a series of focus groups at the regional and national level.

Senast uppdaterad av Ellen Albertsdottir