Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Educate2Innovate

Kontaktperson: Mats Persson
Ansvarig: Mats Persson
Samarbetspartner: Bouwmensen, Amersfoort, Holland
Finansiär: Erasmus +
Tidsram: 2016-12-01 -- 2018-08-31
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Ämne: Teknikvetenskap
Hemsida: http://www.educate2innovate.eu/new

Projektet syftar till att utveckla 10 online-moduler inom hållbart byggande. Dessa moduler utvecklas i ett internationellt samarbete som syftar till att överbrygga gapet mellan byggsektorn och utbildning. Kraven på utbildning om hållbara byggmetoder utvecklas snabbt och behöver införas i läroplaner för byggnadsarbetare. Dagens lärande är framtidens byggnadsarbetare, och är de som ska vara med i att genomföra de målsättningar för hållbar utveckling som gäller för Europa 2020.

Erasmus+

Description in English

The project aims to develop 10 online modules in sustainable construction. These modules are developed in an international collaboration which aims to bridge the gap between the construction sector and education. The requirements for training in sustainable construction methods develop rapidly and need to be introduced in the curriculum for construction workers. Today's learners are the future construction workers, and those who will be involved in implementing the objectives regarding sustainable development that apply to Europe in 2020.

Senast uppdaterad av Magnus Jando